(vasa) 2012223_55572.gif 
 

        พบการผลิตเรือจำลองVasa 1628 ที่มีความอลังการยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกลำหนึ่ง โดยการผลิตเรือจำลองลำนี้จะผ่าให้เห็นรายละเอียดภายในทั้งหมด ผลิตด้วยไม้สักทองทั้งลำรวมถึงงานแกะสลักรอบลำเรือจำลองแกะด้วยไม้สักทองทั้งหมด ตัวเรือจำลองยาว 250 เซนติเมตร ถือเป็นงานผลิตที่สุดยอดของเชวงเรือโบราณ

 

 

      เรือรบหลวง Vasaสร้างขึ้นโดยพระราชโองการของพระเจ้ากุสตาวุสที่ 2 อดอลฟุส  ( Gustavus II Adolphus ) แห่งสวีเดนเพื่อให้เป็นเรือรบที่ยิ่งใหญ่น่าเกรงขามที่สุด  ( ในสมัยนั้นสวีเดนเป็นเจ้าทะเลบอลติก เนื่องจากมีเขตแดนติดทะเลเป็นแนวยาว จึงต้องมีกองทัพเรือที่เกรียงไกรไว้ป้องกันประเทศ ) พระเจ้ากุสตาวุสได้โปรดให้สร้างเรือรบขึ้น 4 ลำโดยมีเรือVasaเป็นหนึ่งในจำนวนนั้น ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ต่อเรือคนแรกคือ เฮนริค ไฮเบิร์ทชัน ( henrik Hybertsson ) ช่างชาวดัชท์ เริ่มด้วยการคัดเลือกต้นไม้โอ๊กที่ได้ขนาดจากทั่วสวีเดน ตัดและลำเลียงมายังอู่ต่อเรือสเคพการ์เดน (Skeppgarden ) ในสตอล์คโฮม โดยได้ประมาณการใช้ไม้โอ๊กกว่าพันต้น  เรือVasaใช้เวลาสร้าง 3 ปี ใช้ช่างฝีมือมากมาย ทั้งช่างไม้,ช่างเหล็ก,ช่างทำเชือก,ช่างทำสี,ช่างทำใบเรือ,ช่างแกะสลัก วิจิตรพิสดารอลังการด้วยรูปสลักไม้กว่า 500 รูปทั้งกษัตริย์ นักรบ เทพ นางเงือกและผีร้ายต่างๆยืนเฝ้ารอบลำเรือ ฝาช่องปิดเปิดสำหรับปืนใหญ่ประดับด้วยสิงห์คำราม ที่หัวเรือประดับรูปสิงห์ทะยานขนาด 3 เมตร ดูคล้ายจะเผ่นโผนออกสู่ท้องทะเล บาหลีท้ายเรือสูงลิ่วประดับตราประจำราชวงศ์สวีเดนละเอียดชดช้อย แม้ภายนอกจะดูงดงามแต่ภายในก็แกร่งกร้าวด้วยปืนใหญ่ 64 กระบอกเรียงรายอยู่ที่ท้องเรือ ( ถือเป็นเรือที่มีปืนใหญ่มากที่สุดในยุดสมัยนั้น ) มีความยาวหัวจรดท้าย 47.5เมตร และกว้าง 11.7 เมตร โดยมีช่างต่อเรือที่มารับช่วงต่อจาก เฮนริค ไฮเบิร์ทชัน คือ ไฮน์ จาคอบสัน ( Hein Jakobsson ) และ อาเรนท์ เดอ กรูท ( Arent de Groot ) ต่อเรือแล้วเสร็จเมื่อปี 1628 โดยมีกัปตันโซฟริง แฮนซัน ( Sofring H ansson ) พร้อมลูกเรือกว่า 300 นาย ประจำการบนเรือรบหลวง Vasa ลำนี้
      Let’s go through the production process of the Vasa 1628 model which is one of the most splendid ships. The model was made half-cutting to demonstrate the details inside. Made of teak wood all over the model including the graving, the model was 250 cm. long. It was one of the best production of Chaweng Ancient Ships 

       The Royal Navy warship, Vasa was built under the demand of Gustavus II Adolphus of Sweden to be the strongest naval presence (Back then, Sweden was the dominant power of the Baltic. Since its territory encompassed the Baltic on all sides, the strong naval presence was required to protect its territory.). Gustavus II Adolphus ordered to build 4 warships of which Vasa was included. The initial ship builder was Henrik Hybertsson. The Dutch ship builder started by searching for over a thousand of the oak wood from all over Sweden, cutting and transpoting them to Skeppgarden Shipyard in Stockholm. It took 3 years of construction and required a number of skillful craftsman including the carpenters, blacksmiths, binders, painters, clothing and sculptors. It was decorated with sculptures intended to glorify the authority, wisdom and martial prowess of the monarch and also to deride, taunt and intimidate the enemy. Many of the figures are in Dutch grotesque style, depicting fantastic and frightening creatures, including mermaids, wild men, sea monsters and tritons.  It was exquisitely decorated with over 500 of wood sculptures including the emperors, heroics, gods, mermaids and ghosts are around the ship. fitted on the insides of the gunport doors was the roaring lion. Grasping the royal coat of arms on side, the figurehead, and even clinging to the top of the rudder. The most important and prestigious pieces: the figurehead lion, the royal coat of arms, and the sculpture of the king at the top of the transom. The artwork portrayed the elegant look yet powerful with 64 cannons arranged inside (It was considered to be the ship that contained the most cannon that time) with the length of 47.5 meters and the width of 11.7 meters. The ship builders who took over the construction from Henrik Hybertsson were Hein Jakobsson and Arent de Groot. The construction was completed in 1628 and was stationed by Captain Sofring H ansson together with over 300 crews.(vasa) 2012311_75823.gif 

เลือกไม้ที่ผ่านการอบและเลือกสีไม้ให้ใกล้เคียงกันเพื่อขึ้นลำเรือจำลอง VasaCarefully select the qualified dried timber with the similar hue to the model to form the ship model of Vasa.

(vasa) 2012311_75896.gif 
ตัดไม้ตามขนาดที่กำหนดของเรือจำลองCut the wood to the size of the ship  model.

 (vasa) 2012311_75933.gif

ตรวจสอบขนาดไม้ให้ได้ขนาดตามแบบเรือจำลองRe-check the size of the wood

(vasa) 2012311_75973.gif

ตัดซอยไม้ให้บางตามแบบเรือจำลอง Slice the wood according to the plan.

(vasa) 201245_67423.gif

ไม้ที่ตัดซอยตามขนาดความหนาของแบบเรือจำลอง

The carefully cut boards as the thickness in the ship plan

(vasa) 201245_67372.gif

เมื่อได้ความหนาแล้วตัดซอยความกว้างของไม้ตามขนาดแบบเรือจำลอง

Cut the boards to the width as in the ship plan

(vasa) 2012311_76019.gif

ได้ขนาดไม้ตามแบบเรือจำลองที่กำหนดThe ply wood as in the plan.

(vasa) 201245_67460.gif

ทำให้แห้งโดยธรรมชาติอีกครั้งNatural dry the wood again.


เตรียมกงเรือสำรองชุดที่ 1 เพื่อขึ้นโครงสร้างเรือจำลอง Vasa 1628

 Prepare the first set of supplementary rims to form the construction of the model ship Vasa 1628

(vasa) 2012525_78018.gif

เตรียมกระดูกงูตามแบบที่กำหนดของแบบเรือจำลอง Vasa 1628

Prepare the keels as in determined in the plan of the model ship Vasa 1628

(vasa) 2012525_78081.gif

ตรวจสอบความถูกต้องของแบบกระดูกงูที่ตัดมา

 Re-check the accuracy of the keels

(vasa) 2012525_78125.gif

วางกระดูกงูตามแบบเรือจำลองที่ละชิ้น

Place the keels as in the plan one by one

(vasa) 2012525_78149.gif

ตรวจสอบให้ตรงตามแบบเรือจำลอง Vasa 1628

Check the work with the plan of the model ship Vasa 1628

(vasa) 2012525_78166.gif

ตรวจสอบระยะความโค้งของแบบกระดูกงู Vasa 1628

Check the curvature of the keels

(vasa) 2012525_78188.gif

ต่อและติดตามรอยต่อของกระดูกงูแต่ละชิ้น

Glue and attach each keels neatly

(vasa) 2012525_78210.gif

ยึดติดให้แน่น

Tighten the pieces

(vasa) 2012525_78232.gif

ช่วงยึดติดให้ตรวจสอบความถูกต้องตามแบบที่กำหนดของแบบเรือจำลอง

Re-check the accuracy of the model ship during the tightening process

(vasa) 2012525_78253.gif

เจาะรูเพื่อยึดติดกระดูกงูกับส่วนด้านหน้า

Punch the holes to attach the keels with the front part

(vasa) 2012525_78286.gif

ตกแต่งแบบรูที่เจาะเตรียมไว้

Decorate the prepared holes

(vasa) 2012525_78322.gif

ตรวจสอบขนาดรูที่เจาะด้วยชิ้นส่วนกระดูกงูด้านหน้า

Re-check the size of the holes with the keel part in the front

(vasa) 2012525_78340.gif

ประกบชิ้นส่วนได้พอดีกับรูที่เจาะและตกแต่งแล้ว

Perfectly splice the parts with the holes

(vasa) 2012525_78359.gif

ตรวจสอบกระดูกงูกับแบบเรือจำลองอีกครั้ง

Re-check the keels with the model ship plan again

(vasa) 2012525_78381.gif

เจาะรูชุดที่ 2 เพื่อวางชิ้นส่วนกระดูกงูชิ้นล่าง

Puch the 2nd set of the holes to place the lower keels

(vasa) 2012525_78490.gif

ตกแต่งช่องรูลองกับชิ้นส่วนกระดูกงูชิ้นล่าง

Decorater the punctured hole with the lower keels

(vasa) 2012525_78513.gif

ตรวจสอบช่องเจาะให้พอดี

Re-check the puncture

(vasa) 2012525_78531.gif

ตรวจสอบกับแบบเรือจำลองอีกครั้ง

Re-check the keels with the model ship plan again

(vasa) 2012525_78555.gif

เจาะรูเพื่อตอกหมุดยึดกระดูกงูทั้งสองชิ้นให้ติดกัน

Punch the holes to fasten both keels together

(vasa) 2012525_78577.gif

ตอกหมุดไม้และนำลิ่มตอกตามร่องที่เจาะเตรียมไว้ รูที่ 1

Hammer the wooden knot and use the wooden pin to wedge the 1st hole

(vasa) 2012525_78599.gif

ตอกลิ่มให้จมลงตามร่องที่เจาะไว้ รูืัที่ 1

Wedge the wooden pin into the 1st hole

(vasa) 2012525_78618.gif

นำลิ่มตอกลง รูที่ 2

Use the wooden pin to wedge the 2nd hole

(vasa) 2012525_78636.gif

ตอกลิ่มให้แน่นของรูที่ 2

Wedge the 2nd hole

(vasa) 2012525_78657.gif

ตอกลิ่มให้ครบ 3 รูทั้งด้านบนและด้านล่างตามแบบเรือจำลอง Vasa 1628

Completely wedge all the 3 holes both upper and lower parts as in the model ship plan

(vasa) 2012525_78676.gif

ขัดแต่งให้เรียบ

Smooth the surface by scrubbing

(vasa) 2012525_78697.gif

ตกแต่งเรียบร้อยทั้งสองด้านตามแบบที่กำหนดของแบบเรือจำลอง Vasa 1628

Finely decorate both sides as in the model ship plan

(vasa) 2012525_78725.gif

ยึดติดส่วนประกอบส่วนโค้งของกระดูกงูเรือจำลอง Vasa 1628

Fasten the curvature parts of the keels

(vasa) 2012525_78746.gif

ยึดติดส่วนประกอบของกระดูกงูส่วนหน้า

Fasten the components of the front part keels

(vasa) 2012525_78765.gif

 ยึดติดส่วนประกอบของกระดูกงูส่วนหน้าให้ครบตามแบบเรือจำลอง Vasa 1628

Glue the components of the front part keels as in the model ship plan

(vasa) 2012525_78792.gif

ตรวจสอบความถูกต้องของกระดูกงูกับแบบเรือจำลอง Vasa 1628

Check the accuracy of the keels with the model ship plan

(vasa) 2012525_78812.gif

เจาะรูเพื่อตอกหมุดเหล็กตามรอยต่อต่างๆของกระดูกงู

Punch the holes to hammer the iron knots on the grooves of the keels

(vasa) 2012525_78832.gif

นำหมุดเหล็กวางตามรูที่เจาะเตรียมไว้

Prepare the iron knots to the punctured holes

(vasa) 2012525_78852.gif

ตอกหมุดเหล็กให้แน่นตามแบบที่กำหนดของแบบเรือจำลอง Vasa 1628

Firmly hammer the iron knots as in the model ship plan

(vasa) 2012525_78869.gif

ใส่หมุดเหล็กให้ครบตามรูที่เจาะเตรียมไว้

Place the iron knots to the punctured holes

(vasa) 2012525_78885.gif

ตอกหมุดเหล็กยึดส่วนประกอบต่างๆของกระดูกงู

Hammer the iron knots to fasten the components of the keels

(vasa) 2012525_78904.gif

ตอกหมุดเหล็กยึดส่วนประกอบต่างๆของกระดูกงูเรือจำลอง Vasa 1628

Hammer the iron knots to fasten the components of the keels

(vasa) 2012525_78925.gif

ตรวจสอบความถูกต้องหลังตอกหมุดเหล็กแล้วของเรือจำลอง Vasa 1628

Re-check the accuracy after hammering the iron knots

(vasa) 2012525_78953.gif

รูปแบบที่ตอกหมุดเหล็กแล้วของเรือจำลอง Vasa1628

The form after crafting the iron knots

(vasa) 2012525_78974.gif

ส่วนประกอบของกระดูกงูที่ตอกหมุดเหล็กแล้วเสร็จ

The components of the craved iron knots keels

   

ขั้นตอนต่อไปรอลงเว็บครับNext process is in the pending to be uploded

                                            HOME