ขั้นตอนการผลิตเรือจำลอง San Felipe 1690 ของประเทศสเปน
 
 
 
 

(production) 2012531_80902.gif

         San Felipe 1690 ship model
(production) 2012531_76124.gif


จัดเตรียมเสากระโดงเรือจำลอง   San Felipe 1690

ผลิตด้วยไม้สักทอง

(production) 2012531_76145.gif ะเบียงเสากระโดงเรือจำลอง  San Felipe 1690
(production) 2012531_76166.gif ติดตั้งขอบด้านในของระเบียงเรือจำลอง   San Felipe 1690
(production) 2012531_76189.gif ติดตั้งขอบด้านในของระเบียงเรือจำลอง San Felipe 1690
(production) 2012531_76212.gif ติดตั้งขอบโค้งด้านนอกของระเบียงเรือจำลอง San Felipe 1690
(production) 2012531_76281.gif ดัดโค้งตามขอบระเบียงเรือจำลอง San Felipe 1690
(production) 2012531_76307.gif ติดไม้สักทองที่ขอบระเบียงเรือจำลอง San Felipe 1690 เสร็จเรียบร้อย
(production) 2012531_76333.gif วัดตรวจสอบความถูกต้องของระเบียงตามแบบเรือจำลอง San Felipe 1690
(production) 2012531_76363.gif ตรวจสอบทุกส่วนตามมาตรฐานการผลิตเรือจำลอง San Felipe 1690
(production) 2012531_76393.gif เจาะรูเตรียมไว้เพื่อใส่รอกบันไดตามแบบเรือจำลอง San Felipe 1690
(production) 2012531_76418.gif เสร็จสมบูรณ์ของระเบียงเรือจำลอง San Felipe 1690
(production) 2012531_76443.gif ติดตั้งอุปกรณ์ของเสากระโดงหัวเรือของเรือจำลอง San Felipe 1690
(production) 2012531_76466.gif ติดตั้งคานเพื่อรองรับระเบียงของเรือจำลอง San Felipe 1690
(production) 2012531_76491.gif ติดตั้งตงเพื่อรองรับระเบียงของเรือจำลอง San Felipe 1690
(production) 2012531_76513.gif ติดตั้งระเบียงกับเสากระโดงและติดตั้งไม้ค้ำยันตามแบบเรือจำลอง San Felipe 1690
(production) 2012531_76539.gif ส่วนระเบียงล่างเสร็จสมบูรณ์ตามแบบที่กำหนดของเรือจำลอง San Felipe 1690
(production) 2012531_76566.gif ติดตั้งไม้ค้ำยันของชานพักบนเสากระโดงส่วนบนของเรือจำลอง San Felipe 1690
(production) 2012531_76589.gif สากระโดงที่ติดตั้งอุปกรณ์เสร็จสมบูรณ์ตามแบบที่กำหนดของเรือจำลอง San Felipe 1690
(production) 201265_71811.gif ติดตั้งไม้ค้ำเพื่อติดตั้งเพลา
(production) 201265_71844.gif ติดตั้งไม้ค้ำเพลาตามแบบเรือจำลอง San Felipe 1690
(production) 201265_71867.gif เสากระโดงและเพลาเรือจำลอง San Felipe 1690 เสร็จเรียบร้อย
(production) 201265_71888.gif ติดตั้งไม้เพลากับเสากระโดงเรือจำลอง San Felipe 1690
(production) 201265_71909.gif การผูกเพลากับเสากระโดง
(production) 201265_71928.gif วิธีการผูกไม้เพลาเรือจำลอง San Felipe 1690
(production) 2012612_68388.gif ติดตั้งรอกบนเพลาเรือตามแบบเรือจำลอง San Felipe1690
(production) 2012612_68415.gif ติดตั้งรอกและสายเมนบันไดโดยการผูกเงือนตามแบบเรือจำลอง San Felipe1690
(production) 2012612_68438.gif ติดตั้งรอกและเชือกต่างๆบนระเบียงเรือเรือจำลอง San Felipe1690
(production) 2012612_68459.gif ตรวจสอบความถูกต้องตามจุดที่กำหนดของเรือจำลอง San Felipe1690
(production) 2012628_72104.gif สานเชือกเป็นขั้นบันไดตามแบบของเรือจำลอง San Felipe1690
(production) 2012628_72140.gif วางเชือกสายหลักตามจุดต่างๆและสานเชือกขั้นบันไดตามแบบของเรือจำลอง San Felipe1690
(production) 2012628_72164.gif เก็บงานเชือกให้เรียบร้อยของระเบียงชั้นที่ 2 ของเรือจำลอง San Felipe1690
(production) 2012628_72186.gif เก็บเชือกให้เรียบร้อยของเชือกสานขั้นบันไดตามแบบของเรือจำลอง San Felipe1690
   
   
  ขั้นตอนการผลิตเสากระโดงรอลงเว็บครับ
   
   
   
   
  ขั้นตอนการผลิตปืนใหญ่ตามแบบของเรือจำลอง San Felipe1690
(production) 201265_71957.gif ขั้นตอนการผลิตปืนใหญ่โดยใช้ไม้สักทองตามแบบปืนใหญ่ของเรือจำลอง San Felipe1690
(production) 201265_71979.gif รูปแบบฐานปืนใหญ่ทำด้วยไม้สักทองตามแบบของเรือจำลอง San Felipe1690
(production) 201265_72001.gif ติดตั้งล้อกับฐานปืนใหญ่ของเรือจำลอง San Felipe1690
(production) 2012531_76612.gif การผลิตปืนใหญ่ของเรือจำลอง San Felipe 1690 เป็นงานกลึงด้วยไม้สักทอง
(production) 2012531_76634.gif กลึงและตกแต่งตามแบบปืนใหญ่ของเรือจำลอง San Felipe 1690
(production) 201268_68806.gif ทำสีติดตั้งอุปกรณ์ของปืนใหญ่ของเรือจำลอง San Felipe1690
(production) 201268_68838.gif ติดคั้งปืนกับฐานปืนใหญ่ที่ทำเตรียมไว้ของเรือจำลอง San Felipe1690
(production) 201268_68868.gif ปืนใหญ่ที่ติดตั้งเสร็จสมบูรณ์ตามแบบเรือจำลอง San Felipe1690
   
  ขั้นตอนการผลิตปืนใหญ่รอลงเว็บอีกครั้งครับ
   
   
   
   
   
  ขั้นตอนการผลิตรอกต่างๆตามแบบของเรือจำลอง San Felipe1690
(production) 2012531_76657.gif รอก 3 รูที่เจาะและลงแลดเกอร์
(production) 201268_68901.gif ทำห่วงร้อยรอก 3 รูเพื่อติดตั้งที่ฐานรอกตามแบบเรือจำลอง San Felipe1690
(production) 201268_68941.gif นำรอกมาติดตั้งที่ฐานรอกตามรูที่เจาะเตรียมไว้ตามแบบเรือจำลอง San Felipe1690
(production) 201268_68968.gif ติดตั้งตามจุดต่างๆของเรือจำลอง San Felipe1690
  ขั้นตอนการผลิตรอกรอลงเว็บครับ
   
   
   
   
   
  ขั้นตอนการขึ้นโครงสร้างเรือตามแบบของเรือจำลอง San Felipe1690
(production) 2012927_71294.gif จัดเตรียมไม้สักทองและตัดกระดูกงูตามแบบของเรือจำลอง San Felipe1690
(production) 2012927_71314.gif ประกอบชิ้นส่วนต่างๆของกระดูกงูตามแบบของเรือจำลอง San Felipe1690
(production) 201265_72054.gif เจาะรูเพื่อตอกหมุดไม้ตามแบบเรือจำลอง San Felipe1690
(production) 201265_72080.gif ขัดแต่งหมุดไม้ที่ตอกให้เรียบร้อยของเรือจำลอง San Felipe1690
(production) 201265_72097.gif ขัดแต่งทำสีตามแบบสีเรือจำลอง San Felipe1690
(production) 201265_72116.gif ตกแต่งรอยไม้ให้เรีบย
(production) 201265_72138.gif ทำสีรองพื้น ชั้นที่ 1
(production) 201265_72157.gif ทำสีรองพื้น ชั้นที่ 2 และ ชั้นที่ 3
(production) 201265_72175.gif ลงสีจริงตามแบบเรือจำลอง San Felipe1690
(production) 201265_72195.gif ตรวจสอบสีที่ทำให้ถูกต้องตามแบบเรือจำลอง San Felipe1690
(production) 201265_72216.gif ปล่อยให้แห้งสนิทแล้วจึงแกะกระดาษออก
(production) 201265_72235.gif ดึงกระดาษกาวออกและตกแต่งให้เรียบร้อยตามแบบเรือจำลอง San Felipe1690
(production) 201265_72254.gif ขั้นตอนการทำสีเสร็จสมบูรณ์ของเรือจำลอง San Felipe1690
(production) 201268_68332.gif ติดตั้งไม้กันกระทบรอบๆลำเรือจำลอง San Felipe1690
(production) 201268_68362.gif ติดตั้งไม้กันกระทบตามแบบเรือจำลอง San Felipe1690
(production) 201268_68388.gif ดัดไม้กันกระทบให้โค้งตามแบบเรือจำลอง San Felipe1690
(production) 201268_68415.gif ติดตั้งฐานรอกข้างลำเรือจำลอง San Felipe1690
(production) 201268_68446.gif ตอกให้แน่นตามแบบเรือจำลอง San Felipe1690
(production) 201268_68474.gif ติดตั้งฐานรอกรอบลำเรือแล้วเสร็จของเรือจำลอง San Felipe1690
(production) 201268_68506.gif ติดตั้งไม้ค้ำยันฐานรอกของเรือจำลอง San Felipe1690
(production) 201268_68543.gif การติดตั้งไม้ค้ำยันตามแบบเรือจำลอง San Felipe1690
(production) 201268_68582.gif การติดตั้งอุปกรณ์หางเสือของเรือจำลอง San Felipe1690
(production) 201268_68606.gif เจาะรูอุปกรณ์หางเสือตามแบบที่กำหนดของเรือจำลอง San Felipe1690
(production) 201268_68631.gif นำตะปูลงตามรูที่เจาะเตรียมไว้ตามแบบเรือจำลอง San Felipe1690
(production) 201268_68670.gif ตอกให้แน่น
(production) 201268_68697.gif นำหางเสือมาติดตั้งและเจาะรูตามแบบที่กำหนดของเรือจำลอง San Felipe1690
(production) 201268_68727.gif นำตะปูลงตามรูที่เจาะเตรียมไว้ของหางเสือเรือจำลอง San Felipe1690
(production) 201268_68753.gif ตอกให้แน่นทุกจุดตามแบบเรือจำลอง San Felipe1690
(production) 201268_68780.gif ติดตั้งหางเสือเสร็จสมบูรณ์ของเรือจำลอง San Felipe1690
(production) 201269_67827.gif ติดตั้งปืนใหญ่บนเรือจำลอง San Felipe1690
(production) 201269_67851.gif ตกแต่งจุดวางปืนใหญ่ตามแบบของเรือจำลอง San Felipe1690
(production) 201269_67873.gif

ตกแต่งจุดวางปืนใหญ่ของเรือจำลอง

San Felipe1690 แล้วเสร็จ

(production) 201269_67897.gif วางคานพื้นดาดฟ้าของเรือจำลอง San Felipe1690
(production) 201269_67921.gif ตั้งเสารับคานตามแบบที่ำกำหนดของเรือจำลอง San Felipe1690
(production) 201269_67946.gif ปูพื้นดาดฟ้าเรือจำลอง San Felipe1690 ด้วยไม้สักทอง
(production) 201269_67981.gif ปูพื้นเสร็จเจาะรูตามแนวคานของเรือจำลอง San Felipe1690
(production) 201269_68004.gif เจาะรูและตอกหมุดตามแบบเรือจำลอง San Felipe1690
(production) 2012610_69319.gif ขัดแต่งให้เรียบ
(production) 2012610_69349.gif ตวรจสอบความเรียบของงานขัด
(production) 2012610_69376.gif วางแนวเส้นเพื่อเจาะรูตามแบบของเรือจำลอง San Felipe1690
(production) 2012610_69429.gif เจาะรูตามจุดที่กำหนดไว้ของแบบเรือจำลอง San Felipe1690
(production) 2012610_69453.gif ตอกหมุดไม้สักทองที่กลึงปลายแหลมตามรูที่เจาะตามแบบเรือจำลอง San Felipe1690
(production) 2012610_69485.gif ตอกแน่นและตัดออก
(production) 2012610_69506.gif ขัดแต่งหมุดไม้สักให้เรียบตามแบบเรือจำลอง San Felipe1690
(production) 2012610_69529.gif วางปืนใหญ่ชั้นที่ 2 ตามจุดที่กำหนดของแบบเรือจำลอง San Felipe1690
(production) 2012610_69551.gif ติดตั้งอุปกรณ์ตัวรอกของปืนใหญ่ตามแบบเรือจำลอง San Felipe1690
(production) 2012610_69576.gif ตกแต่งอุปกรณ์ของปืนใหญ่แต่ละกระบอกตามแบบที่กำหนดของเรือจำลอง San Felipe1690
(production) 2012610_69601.gif ตกแต่งเรียบร้อยของปืนใหญ่ชั้นที่ 2 ตามแบบที่กำหนดของเรือจำลอง San Felipe1690
(production) 2012610_69622.gif มุมมองจากท้ายหลังการติดตั้งปืนใหญ่แล้วเสร็จของชั้นที่ 2 ตามแบบเรือจำลอง San Felipe1690
(production) 2012627_69554.gif ติดตั้งปืนใหญ่ทั้งหมดตามแบบของเรือจำลอง San Felipe1690
(production) 2012627_69582.gif ติดตั้งหน้าต่างช่องปืนใหญ่ตามแบบของเรือจำลอง San Felipe1690
(production) 2012627_69614.gif เก็บรายละเอียดทั้งหมด ทั้งปืนใหญ่ หน้าต่าง ช่องปืนใหญ่ให้เรียบร้อยของเรือจำลอง San Felipe1690
(production) 2012627_69642.gif ทำผนังปิดด้านหน้าของเรือจำลอง San Felipe1690
(production) 2012627_69670.gif ติดตั้งอุปกรณ์ เช่น ประตูเปิดปิด ช่องปืนใหญ่และติดตั้งปืนใหญ่ตามแบบของเรือจำลอง San Felipe1690
(production) 2012627_69690.gif รอติดอุปกรณ์งานคิ้วต่างๆของเรือจำลอง San Felipe1690
(production) 2012627_69717.gif วัดจุดตำแหน่งวางแขนดึงสมอของเรือจำลอง San Felipe1690
(production) 2012627_69743.gif ที่หัวไม้แขนดึงสมอเจาะช่องไว้สำหรับติดตั้งรอกตามแบบของเรือจำลอง San Felipe1690
(production) 2012627_69779.gif ติดตั้งแขนดึงสมอครบทั้ง 2 ข้างตามแบบของเรือจำลอง San Felipe1690
(production) 2012628_71571.gif เจาะรูเพื่อวางเสารั้วช่วงด้านหน้าของเรือจำลอง San Felipe1690
(production) 2012628_71596.gif ติดตั้งเสารั้วตามรูที่เจาะไว้ตามแบบของเรือจำลอง San Felipe1690
(production) 2012628_71626.gif ขัดแต่งให้เรียบตามแบบของเรือจำลอง San Felipe1690
(production) 2012628_71659.gif ตกแต่งระเบียงโค้งช่วงด้านหน้าของเรือจำลอง San Felipe1690
(production) 2012628_71686.gif ตกแต่งแล้วเสร็จของรั้วด้านหน้าของเรือจำลอง San Felipe1690
(production) 2012628_71712.gif ติดตั้งเสาด้านข้างพื้นดาดฟ้า 1 ตามแบบของเรือจำลอง San Felipe1690
(production) 2012628_71743.gif ติดตั้งเสาด้านข้างของพื้นดาดฟ้า 2 และวัดความสูงตามแบบของเรือจำลอง San Felipe1690
(production) 2012628_71805.gif ติดตั้งเสาตามแบบรูที่เจาะไว้ตามแบบของเรือจำลอง San Felipe1690
(production) 2012628_71829.gif ติดตั้งเสาครบตามรูที่เจาะไว้ตามแบบของเรือจำลอง San Felipe1690
(production) 2012628_71855.gif ขัดแต่งให้เรียบตามแบบของเรือจำลอง San Felipe1690
(production) 2012628_71877.gif แต่งเรียบร้อยทั้ง 2 ด้านของพื้นดาดฟ้า 2 ของเรือจำลอง San Felipe1690
(production) 2012628_71902.gif รั้วพื้นดาดฟ้า 3 ช่วงหน้าตามแบบของเรือจำลอง San Felipe1690
(production) 2012628_71923.gif รั้วพื้นดาดฟ้า 3 ช่วงท้ายตามแบบของเรือจำลอง San Felipe1690
(production) 2012628_71946.gif ติดตั้งขอบรั้วของพื้นดาดฟ้าที่ 4 และ 5 ตามแบบของเรือจำลอง San Felipe1690
(production) 2012628_71974.gif เตรียมตกแต่งช่องปืนใหญ่ช่วงดาดฟ้า 1 ของเรือจำลอง San Felipe1690
(production) 2012628_71999.gif ตกแต่งช่องปืนใหญ่ตามแบบของเรือจำลอง San Felipe1690
(production) 2012628_72024.gif ติดตั้งช่องปืนใหญ่ที่จัดเตรียมไว้ตามแบบของเรือจำลอง San Felipe1690
(production) 2012628_72050.gif ติดตั้งช่องปืนใหญ่ทั้ง 2 ด้านตามแบบของเรือจำลอง San Felipe1690
(production) 2012628_72074.gif ตกแต่งเรียบร้อยของช่องปืนใหญ่ของเรือจำลอง San Felipe1690
   
(production) 2012814_67584.gif

พบกับขั้นตอนการผลิตบันไดของเรือจำลอง San Felipe1690

เตรียมไม้สักทองตามขนาดของแบบบันได
ของเรือจำลอง San Felipe1690

(production) 2012814_67636.gif ตกแต่งตามแบบด้านขวาของบันไดของเรือจำลอง San Felipe1690
(production) 2012814_67690.gif ตกแต่งตามแบบด้านซ้ายของบันไดของเรือจำลอง San Felipe1690
(production) 2012814_67723.gif ติดตั้งขั้นบันไดขั้นแรกด้านขวาของเรือจำลอง San Felipe1690
(production) 2012814_67798.gif ติดตั้งขั้นบันไดขั้นที่ 2 ด้านขวาของเรือจำลอง San Felipe1690
(production) 2012814_67830.gif ติดตั้งขั้นบันไดขั้นที่ 3 ด้านขวาของเรือจำลอง San Felipe1690
(production) 2012814_67872.gif ติดตั้งขั้นบันไดขั้นที่ 4 ด้านขวาของเรือจำลอง San Felipe1690
(production) 2012814_67918.gif ติดตั้งขั้นบันไดขั้นที่ 5 ด้านขวาของเรือจำลอง San Felipe1690
(production) 2012814_67956.gif ได้ตามแบบการติดตั้งขั้นบันไดด้านขวาของเรือจำลอง San Felipe1690
(production) 2012814_67990.gif ติดตั้งขั้นบันไดขั้นแรกด้านซ้ายของเรือจำลอง San Felipe1690
(production) 2012814_68020.gif ติดตั้งขั้นบันไดขั้นที่ 2 ด้านซ้ายของเรือจำลอง San Felipe1690
(production) 2012814_68085.gif ติดตั้งขั้นบันไดขั้นที่ 3 ด้านซ้ายของเรือจำลอง San Felipe1690
(production) 2012814_68163.gif ติดตั้งขั้นบันไดขั้นที่ 4 ด้านซ้ายของเรือจำลอง San Felipe1690
(production) 2012814_68193.gif ติดตั้งขั้นบันไดขั้นที่ 5 ด้านซ้ายของเรือจำลอง San Felipe1690
(production) 2012814_68237.gif ได้ตามแบบการติดตั้งขั้นบันไดด้านซ้ายของเรือจำลอง San Felipe1690
(production) 2012814_68120.gif ครบทั้งลำของการติดตั้งขั้นบันไดด้านขวาและด้านซ้ายของเรือจำลอง San Felipe1690
(production) 2012814_68273.gif ติดตั้งราวบันไดตามแบบของเรือจำลอง San Felipe1690
(production) 2012814_68310.gif ติดตั้งราวขอบข้างบันไดตามแบบเรือของเรือจำลอง San Felipe1690
(production) 2012814_68353.gif ตกแต่งขอบราวบันไดตามแบบเรือของเรือจำลอง San Felipe1690
(production) 2012814_68436.gif ตกแต่งบันไดครบทั้งลำของเรือจำลอง San Felipe1690
(production) 2012814_68467.gif นำมาติดตั้งบนเรือตามแบบของเรือจำลอง San Felipe1690
(production) 2012814_68544.gif ติดตั้งตามจุดตำแหน่งด้านขวาที่ได้กำหนดตามแบบของเรือจำลอง San Felipe1690
(production) 2012814_68582.gif ติดตั้งตามจุดตำแหน่งด้านซ้ายที่ได้กำหนดตามแบบของเรือจำลอง San Felipe1690
(production) 2012814_68611.gif ตรวจสอบจุดที่ได้กำหนดของเรือจำลอง San Felipe1690
(production) 2012814_68639.gif ติดตั้งเสร็จสมบูรณ์ของบันไดตามแบบของเรือจำลอง San Felipe1690
   
   
   
   
  ขั้นตอนการติดตั้งเสากะโดงของเรือจำลอง San Felipe1690
(production) 2012911_79815.gif ติดตั้งระบบรอกของเมนหลักตามแบบของเรือจำลอง San Felipe1690
(production) 2012911_79843.gif เตรียมอุปกรณ์รอกต่างของเมนหลักเพื่อตั้งเสากะโดงเรือตามแบบของเรือจำลอง San Felipe1690
(production) 2012911_79869.gif ตั้งเสาหัวเรือและเสาหน้าดึงสายเมนหลักต่างๆตามแบบของเรือจำลอง San Felipe1690
(production) 2012911_79893.gif ตั้งเสากลางและดึงสายเมนหลักต่างๆตามแบบของเรือจำลอง San Felipe1690
(production) 2012911_79916.gif ตั้งเสาท้ายเรือและดึงสายเมนหลักต่างๆตามแบบของเรือจำลอง San Felipe1690
   
   
   
  ขั้นตอนการทำห้องท้ายเรือของเรือจำลอง San Felipe1690
(production) 2012917_76867.gif ตัดแผ่นไม้สักของห้องท้ายเรือตามแบบของเรือจำลอง San Felipe1690
(production) 2012917_76908.gif ขัดแต่งให้เรียบตามแบบของเรือจำลอง San Felipe1690
(production) 2012917_76957.gif ตั้งโครงสร้างห้องท้ายเรือโดยการเรียงไม้จากจุดกลางตามแบบของเรือจำลอง San Felipe1690
(production) 2012917_76998.gif เรียงไม้ตามความโค้งของห้องท้ายเรือตามแบบของเรือจำลอง San Felipe1690
(production) 2012917_77037.gif ยึดติดตามจุดต่างๆของโครงสร้างตามแบบของเรือจำลอง San Felipe1690

 
(production) 2012917_77070.gif ติดตั้งตามจุดโค้งของห้องท้ายเรือตามแบบของเรือจำลอง San Felipe1690
(production) 2012917_77098.gif เรียงไม้สักตามจุดโค้งของห้องท้ายเรือจนถึงตัวลำเรือตามแบบของเรือจำลอง San Felipe1690
(production) 2012917_77134.gif เรียงไม้สักจนครบทั้ง 2 ด้านของห้องท้ายเรือและขัดแต่งส่วนโค้งเว้าตามแบบของเรือจำลอง San Felipe1690
(production) 2012917_77166.gif ตรวจสอบความถูกต้องของส่วนโค้งเว้าของห้องท้ายเรือตามแบบของเรือจำลอง San Felipe1690
(production) 2012917_77212.gif รองพื้นและขัดแต่งให้เนียนเพื่อทำสีจริงตามแบบของเรือจำลอง San Felipe1690
(production) 2012917_77246.gif โป๊แต่งร่องรอยของไม้ตามแบบของเรือจำลอง San Felipe1690
(production) 2012917_77282.gif ตรวจสอบรอยโป๊ตามแบบของเรือจำลอง San Felipe1690
(production) 2012917_77325.gif ขัดแต่งงานโป๊ให้เนียนตามแบบของเรือจำลอง San Felipe1690
(production) 2012917_77388.gif รองพื้นครั้งที่ 2 ตามแบบของเรือจำลอง San Felipe1690
(production) 2012917_77454.gif ตกแต่งจนเนียนและรอลงสีจริงตามแบบของเรือจำลอง San Felipe1690
   
   
   
   
   
   

ขั้นตอนต่อไปรอลงเว็บครับ


Next process is in the pending to be uploded           HOME