พบกับขั้นตอนการผลิตตะแกรงหรือช่องแสง
 
(flash) 2013323_74438.gif
แบบสำหรับทำตะแกรงหรือช่องแสงตามแบบเรือจำลอง

(flash) 2013323_74672.gif
เครื่องมือสำหรับทำตะแกรง

(flash) 2013323_74701.gif ตั้งระยะใบเลื่อยตามความลึกของช่องแสง
(flash) 2013323_74734.gif นำไม้ที่ได้ความหนาตามแบบเรือจำลองและเซาะตามระยะที่ตั้งไว้
(flash) 2013323_74760.gif เซาะจนไว้ความยาวตามขนาดไม้
(flash) 2013323_74802.gif ตรวจเช็คระยะร่องให้ถูกต้องตามแบบเรือจำลอง
(flash) 2013323_74826.gif เซาะตามยาวของอีกด้าน
(flash) 2013323_74856.gif ตรวจดูความลึกของด้านยาว
(flash) 2013323_74878.gif เซาะเสร็จทั้ง 2 ด้าน
(flash) 2013323_75162.gif ตรวจเช็คร่องที่เซาะ
(flash) 2013323_75184.gif ตรวจดูความลึกของร่องทั้ง 2 ด้าน
(flash) 2013323_75395.gif ตรวจสอบความเรียบร้อยแล้ว เพื่อทำขั้นตอนต่อไป
(flash) 2013323_75446.gif เตรียมไม้ซีกตามขนาดของร่อง
(flash) 2013323_75522.gif นำไม้ซีกวางลงตามร่องทุกร่อง
(flash) 2013323_75552.gif วางไม้ซีกเสร็จครบทุกร่อง
(flash) 2013323_75591.gif ขัดแต่งไม้ซีกให้เรียบ
(flash) 2013323_75640.gif ขัดแต่งเรียบร้อย
(flash) 2013323_75674.gif ตรวจสอบความเรียบ
(flash) 2013323_75695.gif ตรวจสอบระยะห่างเมื่อขัดเีรียบ
(flash) 2013323_75719.gif ตรวจสอบช่องแสงทุกช่อง
(flash) 2013323_75741.gif ตรวจสอบความหนา
(flash) 2013323_75768.gif ตรวจสอบความหนาอีกด้าน
(flash) 2013323_75880.gif มุมต่าง ๆ ของช่องแสง
(flash) 2013323_75928.gif มุมต่าง ๆ ของช่องแสง
(flash) 2013323_75962.gif มุมต่าง ๆ ของช่องแสง
(flash) 2013323_75995.gif มุมต่าง ๆ ของช่องแสง
(flash) 2013323_76037.gif มุมต่าง ๆ ของช่องแสง
(flash) 2013323_76059.gif มุมต่าง ๆ ของช่องแสง
(flash) 2013323_76087.gif มุมต่าง ๆ ของช่องแสง
(flash) 2013323_76109.gif มุมต่าง ๆ ของช่องแสง
(flash) 2013323_76146.gif มุมต่าง ๆ ของช่องแสง