(vasa) 2012223_55572.gif

        พบการผลิตเรือจำลองVasa 1628 ที่มีความอลังการยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกลำหนึ่ง โดยการผลิตเรือจำลองลำนี้จะผ่าให้เห็นรายละเอียดภายในทั้งหมด ผลิตด้วยไม้สักทองทั้งลำรวมถึงงานแกะสลักรอบลำเรือจำลองแกะด้วยไม้สักทอง ทั้งหมด ตัวเรือจำลองยาว 270 เซนติเมตร ถือเป็นงานผลิตที่สุดยอดของเชวงเรือโบราณ  เรือรบหลวง Vasaสร้างขึ้นโดยพระราชโองการของพระเจ้ากุสตาวุสที่ 2 อดอลฟุส  ( Gustavus II Adolphus ) แห่งสวีเดนเพื่อให้เป็นเรือรบที่ยิ่งใหญ่น่าเกรงขามที่สุด  ( ในสมัยนั้นสวีเดนเป็นเจ้าทะเลบอลติก เนื่องจากมีเขตแดนติดทะเลเป็นแนวยาว จึงต้องมีกองทัพเรือที่เกรียงไกรไว้ป้องกันประเทศ ) พระเจ้ากุสตาวุสได้โปรดให้สร้างเรือรบขึ้น 4 ลำโดยมีเรือVasaเป็นหนึ่งในจำนวนนั้น ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ต่อเรือคนแรกคือ เฮนริค ไฮเบิร์ทชัน ( henrik Hybertsson ) ช่างชาวดัชท์ เริ่มด้วยการคัดเลือกต้นไม้โอ๊กที่ได้ขนาดจากทั่วสวีเดน ตัดและลำเลียงมายังอู่ต่อเรือสเคพการ์เดน (Skeppgarden ) ในสตอล์คโฮม โดยได้ประมาณการใช้ไม้โอ๊กกว่าพันต้น  เรือVasaใช้เวลาสร้าง 3 ปี ใช้ช่างฝีมือมากมาย ทั้งช่างไม้,ช่างเหล็ก,ช่างทำเชือก,ช่างทำสี,ช่างทำใบเรือ,ช่างแกะสลัก วิจิตรพิสดารอลังการด้วยรูปสลักไม้กว่า 500 รูปทั้งกษัตริย์ นักรบ เทพ นางเงือกและผีร้ายต่างๆยืนเฝ้ารอบลำเรือ ฝาช่องปิดเปิดสำหรับปืนใหญ่ประดับด้วยสิงห์คำราม ที่หัวเรือประดับรูปสิงห์ทะยานขนาด 3 เมตร ดูคล้ายจะเผ่นโผนออกสู่ท้องทะเล บาหลีท้ายเรือสูงลิ่วประดับตราประจำราชวงศ์สวีเดนละเอียดชดช้อย แม้ภายนอกจะดูงดงามแต่ภายในก็แกร่งกร้าวด้วยปืนใหญ่ 64 กระบอกเรียงรายอยู่ที่ท้องเรือ ( ถือเป็นเรือที่มีปืนใหญ่มากที่สุดในยุดสมัยนั้น ) มีความยาวหัวจรดท้าย 47.5เมตร และกว้าง 11.7 เมตร โดยมีช่างต่อเรือที่มารับช่วงต่อจาก เฮนริค ไฮเบิร์ทชัน คือ ไฮน์ จาคอบสัน ( Hein Jakobsson ) และ อาเรนท์ เดอ กรูท ( Arent de Groot ) ต่อเรือแล้วเสร็จเมื่อปี 1628 โดยมีกัปตันโซฟริง แฮนซัน ( Sofring H ansson ) พร้อมลูกเรือกว่า 300 นาย ประจำการบนเรือรบหลวง Vasa ลำ

     Let’s go through the production process of the Vasa 1628 model which is one of the most splendid ships. The model was made half-cutting to demonstrate the details inside. Made of teak wood all over the model including the graving, the model was 270 cm. long. It was one of the best production of Chaweng Ancient Ships 


       The Royal Navy warship, Vasa was built under the demand of Gustavus II Adolphus of Sweden to be the strongest naval presence (Back then, Sweden was the dominant power of the Baltic. Since its territory encompassed the Baltic on all sides, the strong naval presence was required to protect its territory.). Gustavus II Adolphus ordered to build 4 warships of which Vasa was included. The initial ship builder was Henrik Hybertsson. The Dutch ship builder started by searching for over a thousand of the oak wood from all over Sweden, cutting and transpoting them to Skeppgarden Shipyard in Stockholm. It took 3 years of construction and required a number of skillful craftsman including the carpenters, blacksmiths, binders, painters, clothing and sculptors. It was decorated with sculptures intended to glorify the authority, wisdom and martial prowess of the monarch and also to deride, taunt and intimidate the enemy. Many of the figures are in Dutch grotesque style, depicting fantastic and frightening creatures, including mermaids, wild men, sea monsters and tritons.  It was exquisitely decorated with over 500 of wood sculptures including the emperors, heroics, gods, mermaids and ghosts are around the ship. fitted on the insides of the gunport doors was the roaring lion. Grasping the royal coat of arms on side, the figurehead, and even clinging to the top of the rudder. The most important and prestigious pieces: the figurehead lion, the royal coat of arms, and the sculpture of the king at the top of the transom. The artwork portrayed the elegant look yet powerful with 64 cannons arranged inside (It was considered to be the ship that contained the most cannon that time) with the length of 47.5 meters and the width of 11.7 meters. The ship builders who took over the construction from Henrik Hybertsson were Hein Jakobsson and Arent de Groot. The construction was completed in 1628 and was stationed by Captain Sofring H ansson together with over 300 crews.(vasa) 2012311_75823.gif


เลือกไม้ที่ผ่านการอบและเลือกสีไม้ให้ใกล้เคียงกันเพื่อขึ้นลำเรือจำลอง VasaCarefully select the qualified dried timber with the similar hue to the model to form the ship model of Vasa.

(vasa) 2012311_75896.gif

ตัดไม้ตามขนาดที่กำหนดของเรือจำลองCut the wood to the size of the ship  model.

(vasa) 2012311_75933.gif

ตรวจสอบขนาดไม้ให้ได้ขนาดตามแบบเรือจำลองRe-check the size of the wood

(vasa) 2012311_75973.gif

ตัดซอยไม้ให้บางตามแบบเรือจำลอง Slice the wood according to the plan.

(vasa) 201245_67423.gif

ไม้ที่ตัดซอยตามขนาดความหนาของแบบเรือจำลอง

The carefully cut boards as the thickness in the ship plan

(vasa) 201245_67372.gif

เมื่อได้ความหนาแล้วตัดซอยความกว้างของไม้ตามขนาดแบบเรือจำลอง

Cut the boards to the width as in the ship plan

(vasa) 2012311_76019.gif

ได้ขนาดไม้ตามแบบเรือจำลองที่กำหนดThe ply wood as in the plan.

(vasa) 201245_67460.gif

ทำให้แห้งโดยธรรมชาติอีกครั้งNatural dry the wood again.

(production) 20131011_73750.gif คัดไม้เนื้อดำเพื่อนำไปทำกระดูกงูตามแบบเรือ Vasa 1628
(production) 20131011_73804.gif ตกแต่งไม้เนื้อดำให้เรียบ
(production) 20131011_73857.gif ได้ไม้เนื้อดำตามที่ต้องการตามแบบเรือ Vasa 1628
(production) 20131012_67506.gif ตัดกระดูกงูตามแบบเรือ Vasa 1628
(production) 20131012_67555.gif รูปแบบของกระดูกงู ตามแบบเรือ Vasa 1628
(production) 20131012_67586.gif ตัดเสร็จลองทาบให้เข้าคู่กันตามแบบเรือ Vasa 1628
(production) 20131012_67636.gif ต่อเชื่อมให้เป็นเส้นยาวของกระดูกงูตามแบบเรือ Vasa 1628
(production) 20131013_72340.gif เจาะรูเพื่อฝังหมุดไม้ยึดไม้สองชิ้นให้ติดกันตามแบบเรือ Vasa 1628
(production) 20131013_72397.gif ใส่หมุดไม้ตามรูที่เจาะไว้ ตามแบบเรือ Vasa 1628
(production) 20131013_72432.gif

ใส่หมุดไม้เรียงตามรูที่เจาะเตรียมไว้ ตามแบบเรือ Vasa 1628

(production) 20131013_72483.gif ใส่หมุดไม้ครบทั้งหมด ตามแบบเรือ Vasa 1628
(production) 20131013_72515.gif เตรียมลิ่มไม้เพื่อตอกหมุดให้ขยายและแน่น ตามแบบเรือ Vasa 1628
(production) 20131013_72552.gif ตอกลิ่มไม้ให้แน่น
(production) 20131013_72601.gif ใส่ลิ่มไม้และตอกให้แน่นทุกตัว ตามแบบเรือ Vasa 1628
(production) 20131013_72631.gif ใส่ลิ่มไม้อีกข้างและตอกให้แน่น ตามแบบเรือ Vasa 1628
(production) 20131013_72666.gif ขัดแต่งให้เรียบร้อย
(production) 20131013_72697.gif ตรวจสอบรอยต่อของไม้ทั้ง 2 ชิ้นและหมุดไม้ทั้งหมด ตามแบบเรือ Vasa 1628
(production) 20131013_72729.gif เตรียมชิ้นส่วนกระดูกงูช่วงหัวเรือ ตามแบบเรือ Vasa 1628
(production) 20131013_72760.gif เจาะร่องเตรียมไว้เพื่อต่อชิ้นไม้ให้เข้ากัน ตามแบบเรือ Vasa 1628
(production) 20131013_72796.gif ใส่เดือยไม้ในร่องที่เจาะเตรียมไว้ ตามแบบเรือ Vasa 1628
(production) 20131013_72834.gif เจาะช่องเพื่อติดแขนไม้หัวเรือ
(production) 20131013_72871.gif ตกแต่งช่องให้พอดีกับเดือยไม้ของไม้แขนหัวเรือตามแบบเรือ Vasa 1628
(production) 20131013_72918.gif ลองไม้แขนหัวเรือกับช่องที่ตกแต่งแล้ว
(production) 20131013_72955.gif ประกบไม้แขนหัวเรือเข้ากับช่องที่เจาะไว้
(production) 20131013_72990.gif ลองทาบกับแบบเรือ Vasa 1628
(production) 20131013_73013.gif เข้ากันได้พอดีกับแบบเรือ Vasa 1628
(production) 20131013_73051.gif เจาะช่องของไม้แขนหัวเรือตัวที่สอง ตามแบบเรือ Vasa 1628
(production) 20131013_73081.gif ตกแต่งช่องให้เรียบร้อย
(production) 20131013_73121.gif ลองไม้แขนหัวเรือตัวที่ 2 กับช่องที่ตกแต่งแล้ว ตามแบบเรือ Vasa 1628
(production) 20131013_73170.gif นำไม้แขนหัวเรือทั้ง 2 ตัวและกระดูกงูไปทาบกับแบบเรือ Vasa 1628
(production) 20131013_73202.gif เมื่อทาบแล้วถูกต้อง ทำการเชื่อมต่อให้เรียบร้อย ตามแบบเรือ Vasa 1628
(production) 20131013_73229.gif นำอุปกรณ์ของหัวเรือมาติดตั้งตามแบบเรือ Vasa 1628
(production) 20131013_73265.gif นำอุปกรณ์ของหัวเรือตัวถัดๆไปมาติดตั้งตามแบบเรือ Vasa 1628
(production) 20131017_70958.gif ตรวจสอบความถูกต้องของกระดูกงูตามแบบเรือ Vasa 1628
(production) 20131017_71135.gif ตรวจสอบความถูกต้องของโครงสร้างกระดูกงูส่วนท้ายตามแบบเรือ Vasa 1628
(production) 20131017_71579.gif ติดตั้งโครงสร้างกระดูกงูส่วนท้ายตามแบบเรือ Vasa 1628
   
(production) 20131017_71662.gif ตรวจสอบความถูกต้องของกระดูกงูตามแบบเรือ Vasa 1628
(production) 20131017_71733.gif ตรวจสอบรอยต่อของโครงสร้างกระดูกงูส่วนหน้าตามแบบเรือ Vasa 1628
(production) 20131017_71784.gif แสดงจุดเชื่อมต่อของโครงสร้างกระดูกงูช่วงหน้าตามแบบเรือ Vasa 1628
(production) 20131017_71807.gif การต่อไม้ของโครงสร้างกระดูกงูตามแบบเรือ Vasa 1628
(vasa) 20131021_71468.gif ติดแถบจุดเจาะรูเพื่อฝังหมุดช่วงรอยต่อของกระดูกงูตามแบบเรือ Vasa 1628
(vasa) 20131021_71517.gif เจาะรูที่ละรูตามแบบเรือ Vasa 1628
(vasa) 20131021_71548.gif เจาะตามจุดตามแบบเรือ Vasa 1628
(vasa) 20131021_71623.gif ทุกจุดเจาะด้วยความถูกต้องตามแบบเรือ Vasa 1628
(vasa) 20131021_71653.gif เว้นช่วงรอยต่อของโครงสร้างกระดูกงูตามแบบเรือ Vasa 1628
(vasa) 20131021_71679.gif เจาะครบทุกจุดตามแบบเรือ Vasa 1628
(vasa) 20131021_71707.gif ติดแถบจุดที่ข้างรอยต่อของกระดูกงูตามแบบเรือ Vasa 1628

 
(vasa) 20131021_71728.gif ดึงแถบจุดออกหลังจากการเจาะรูครบทุกจุดตามแบบเรือ Vasa 1628
(vasa) 20131021_71754.gif แสดงรูเจาะของกระดูกงูช่วงหัวเรือเมื่อเจาะครบแล้วตามแบบเรือ Vasa 1628
(vasa) 20131021_71779.gif แสดงรอยเจาะทั้งส่วนล่างและส่วนข้างของโครงสร้างกระดูกงูตามแบบเรือ Vasa 1628
(vasa) 20131021_71804.gif น้ำยารมดำเพื่อรมเหล็กให้ดำตามแบบเรือ Vasa 1628
(vasa) 20131021_71834.gif นำน้ำยารมดำไปต้มให้ร้อน
(vasa) 20131021_71857.gif นำเหล็กเตรียมการรมดำ
(vasa) 20131021_71879.gif

เผาหัวเหล็กให้แดงเฉพาะช่วงที่ต้องการรมดำ


(vasa) 20131021_71899.gif นำลงไปต้มที่หม้อต้มแล้วเอาขึ้นเผาให้ร้อนอีกครั้ง
(vasa) 20131021_71917.gif จะได้เนื้อเหล็กดำสนิทตามแบบเรือ Vasa 1628
   
   
   
   
(production) 20131011_73923.gif ตัดกงเรือสำรองตามแบบเรือ Vasa 1628
(production) 20131011_73957.gif เรียงกงเรือสำรองตามแบบเรือ Vasa 1628
(production) 20131011_73988.gif ยึดติดกงเรือสำรองแต่ละแผ่นให้ติดกัน
(production) 20131011_74033.gif ขัดแต่งให้เรียบตามแบบกงเรือของเรือ Vasa 1628
(production) 20131011_74063.gif ตกแต่งความโค้งตามแบบเรือ Vasa 1628
(production) 20131011_74089.gif ตกแต่งเสร็จทั้งลำตามแบบเรือ Vasa 1628
(production) 20131011_74115.gif วางแนวพื้นชั้นดาดฟ้าที่กงเรือสำรองตามแบบเรือ Vasa 1628
(production) 20131011_74175.gif วางแนวพื้นชั้นที่ 1 ที่กงเรือสำรองตามแบบเรือ Vasa 1628
(production) 20131011_74204.gif วางแนวพื้นชั้นที่ 2 ที่กงเรือสำรองตามแบบเรือ Vasa 1628
(production) 20131011_74247.gif ตรวจสอบระยะความสูงของพื้นแต่ละชั้นตามแบบเรือ Vasa 1628

 
(production) 20131011_74275.gif ได้แนวเส้นที่ถูกต้องที่กงเรือสำรองเพื่อนำไปเป็นแบบแนวเส้นที่กงเรือจริงตามแบบเรือ Vasa 1628
(production) 20131011_74320.gif วางแนวระดับแนวที่ 1 เพื่อเป็นระดับในการวางแบบโครงสร้าง
(production) 20131011_74347.gif วางแนวระดับแนวที่ 2 เพื่อเป็นระดับในการวางแบบโครงสร้าง
(production) 20131011_74378.gif ได้แนวเส้นทุกเส้นเพื่อเป็นต้นแบบในการขึ้นเรือต่อไป

 
(production) 20131011_74442.gif ติดเบอร์ตามจำนวนกงเพื่อเป็นแบบในการขึ้นเริอตามแบบเรือ Vasa 1628
(production) 20131017_71851.gif ตัดแบบโครงสร้างชั้นที่ 1 เพื่อรองรับกงเรือตามแบบเรือ Vasa 1628
(production) 20131017_71887.gif ตัดแบบโครงสร้างชั้นที่ 2 เพื่อรองรับกงเรือตามแบบเรือ Vasa 1628
(production) 20131017_72028.gif ติดเบอร์ตามจุดที่วางกงเรือตามแบบเรือ Vasa 1628

 
(production) 20131017_72312.gif ตั้งโครงสร้างรับแบบวางกงเรือ

 
(production) 20131017_72808.gif ตั้งโครงสร้างทั้งหมด
(production) 20131017_72898.gif นำแบบวางกงเรือลงตามรูที่จัดเตรียมไว้ของชั้นที่ 1
(production) 20131017_73054.gif นำแบบวางกงเรือลงตามรูที่จัดเตรียมไว้ของชั้นที่ 2
(production) 20131017_73099.gif ตั้งฉากและวัดระยะความสูงของแบบวางกงเรือชั้นที่ 1
(production) 20131017_73128.gif ตั้งฉากและวัดระยะความสูงของแบบวางกงเรือชั้นที่ 2
(production) 20131017_73214.gif ตรวจสอบจุดตำแหน่งให้ถูกต้อง
(production) 20131017_73247.gif ตรวจสอบกงเรือให้ได้ฉากทุกจุดตามเบอร์ทั้ง 2 ชั้น

 
(production) 20131017_73346.gif เมื่อได้ฉากและระยะจึงล๊อดให้แน่นและแข็งแรงของชั้นที่ 1 ทุกจุด
(production) 20131017_73381.gif ภาพแสดงการขันน๊อตให้แน่น
(production) 20131017_73422.gif ได้แบบโครงสร้างเพื่อวางกงเรือตามแบบเรือ Vasa 1628 
(production) 20131017_73448.gif วางกระดูกงูเพื่อตรวจสอบของโครงสร้าง
(production) 20131017_73476.gif ตรวจสอบถูกต้อง
(production) 20131017_73498.gif ตรวจสอบโครงสร้างช่วงหัวเรือ
(production) 20131017_73560.gif ได้แบบโครงสร้างเพื่อวางกงเรือที่ถูกต้องตามแบบเรือ Vasa 1628
   
   
   
   
(vasa) 20131028_73860.gif ตัดกงเรือที่ละส่วนเพื่อประกอบเป็นชิ้นเดียว
(vasa) 20131028_73928.gif นำกงเรือที่ตัดมาทาบกับแบบกงเรือสำรองของเบอร์ต่างๆตามแบบเรือ Vasa 1628
(vasa) 20131028_73995.gif แสดงการต่อกงเรือแต่ละชิ้นตามแบบเรือ Vasa 1628
(vasa) 20131028_74098.gif การต่อกงเรือตามแบบเรือ Vasa 1628
(vasa) 20131028_74235.gif แสดงการต่อกงเรือแต่ละส่วนตามแบบเรือ Vasa 1628
(vasa) 20131028_74417.gif แสดงการต่อกงเรือแต่ละส่วนตามแบบเรือ Vasa 1628
(vasa) 20131028_74527.gif

ต่อกงเรือแล้วเสร็จทั้ง 2 ตัวตามแบบเรือ Vasa 1628

(vasa) 20131028_74565.gif นำกงเรือทั้ง 2 ตัว มาประกบให้เป็นกงเรือเพียง 1 ตัวตามแบบเรือ Vasa 1628
(vasa) 20131028_74654.gif เมื่อประกบกงเรือเป็น 1 ตัวแล้วตามแบบเรือ Vasa 1628
(vasa) 20131028_74694.gif แสดงรอยต่อต่างๆของกงเรือที่ประกบแล้วตามแบบเรือ Vasa 1628
(vasa) 20131028_74763.gif ตรวจสอบรอยต่อของกงเรือให้ถูกต้องตามแบบเรือ Vasa 1628
   

รอขั้นตอนการผลิต เพื่อลงเว็บครับ